Hiển thị: 1–12 trong tổng 13 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 1 Chiều 8.700 BTU (CU/CS-U9VKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 1 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 8.700
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 1 Chiều 11.900 BTU (CU/CS-U12VKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 1 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 11.900
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 2 Chiều 11900 BTU (CU/CS-YZ12WKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 11900
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 2 Chiều 9540 BTU (CU/CS-YZ9WKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 9540
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 12.000 BTU (CU/CS-N12WKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 1 chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 12.000
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 9.040 BTU (CU/CS-N9WKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 1 chiều
 • + Tính năng: No-Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 9.040
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 1 Chiều 20.800 BTU (CU/CS-XPU24WKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 1 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 20.800
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng, máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 1 Chiều 17.100 BTU (CU/CS-XPU18WKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 1 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 17.100
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 11.900 BTU (CU/CS-XPU12XKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 1 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 11.900
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều Hòa Treo Tường Panasonic Inverter 1 Chiều 9.040 BTU (CU/CS-XPU9XKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 1 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 9.040
 • + bao-hanh: Máy 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Chiều 17.700 BTU (CU/CS-YZ18UKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 17.700
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Điều hòa treo tường Panasonic 1 chiều 22.500 BTU (CU/CS-N24VKH-8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 1 chiều
 • + Tính năng: No Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R32
 • + Công suất lạnh (BTU): 22.500
 • + bao-hanh: Máy: 12 tháng - Máy nén khí: 7 năm
 • + Thương Hiệu: Panasonic