Hiển thị: 1–12 trong tổng 83 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn Âm Tường 2 Chiều (S-71MR1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 28
 • + Công suất lạnh (BTU): 24.200
 • + Công suất sưởi (BTU): 27.300
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn Âm Tường 2 Chiều (S-56MR1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 28
 • + Công suất lạnh (BTU): 19.100
 • + Công suất sưởi (BTU): 21.500
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn Âm Tường 2 Chiều (S-45MR1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 28
 • + Công suất lạnh (BTU): 15.400
 • + Công suất sưởi (BTU): 17.100
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn Âm Tường 2 Chiều (S-36MR1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 21
 • + Công suất lạnh (BTU): 12.300
 • + Công suất sưởi (BTU): 14.300
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn Âm Tường 2 Chiều (S-28MR1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 21
 • + Công suất lạnh (BTU): 9.600
 • + Công suất sưởi (BTU): 10.900
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn Âm Tường 2 Chiều (S-22MR1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 21
 • + Công suất lạnh (BTU): 7.500
 • + Công suất sưởi (BTU): 8.500
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn 2 Chiều (S-71MP1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 39
 • + Công suất lạnh (BTU): 24.200
 • + Công suất sưởi (BTU): 27.300
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn 2 Chiều (S-56MP1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 39
 • + Công suất lạnh (BTU): 19.100
 • + Công suất sưởi (BTU): 21.500
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn 2 Chiều (S-45MP1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 39
 • + Công suất lạnh (BTU): 15.400
 • + Công suất sưởi (BTU): 17.100
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn 2 Chiều (S-36MP1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 29
 • + Công suất lạnh (BTU): 12.300
 • + Công suất sưởi (BTU): 14.300
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn 2 Chiều (S-28MP1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 29
 • + Công suất lạnh (BTU): 9.600
 • + Công suất sưởi (BTU): 10.900
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Lạnh Panasonic FSV Đặt Sàn 2 Chiều (S-22MP1E5)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Khối lượng (kg): 29
 • + Công suất lạnh (BTU): 7.500
 • + Công suất sưởi (BTU): 8.500
 • + Thương Hiệu: Panasonic