Hiển thị: 1–12 trong tổng 70 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 48HP (U-16MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 48HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 46HP (U-14MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 46HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 44HP (U-12MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 44HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 42HP (U-10MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 42HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 40HP (U-8MF3R7+U-16MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 40HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 38HP (U-10MF3R7+U-12MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 38HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 36HP (U-8MF3R7+U-12MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 36HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 34HP (U-8MF3R7+U-10MF2R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 34HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 32HP (U-16MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 32HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 30HP (U-14MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 30HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 28HP (U-12MF3R8+U-16MF3R8)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Công suất lạnh (HP): 28HP
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Thương Hiệu: Panasonic
Dàn Nóng VRF Panasonic FSV-EX MF3 2 Chiều 26HP (U-10MF3R7+U-16MF3R7)
 • + Xuất xứ: Malaysia
 • + Loại điều hòa: 2 chiều
 • + Tính năng: Inverter
 • + Gas (Môi chất lạnh): R410a
 • + Công suất lạnh (HP): 26HP
 • + bao-hanh: 24 Tháng
 • + Thương Hiệu: Panasonic